Formularz do sporządzenia lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb
w zakresie kompetencji cyfrowych dla gminy

1. Wpisz rok urodzenia:

2. Wpisz gminę:

3. Czy wykorzystujesz technologie cyfrowe w następujących obszarach:

nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
tak
A. Praca i rozwój zawodowy
B. Relacje z bliskimi
C. Realizacja zainteresowań
D. Zdrowie
E. Finanse
F. Religia i potrzeby duchowe
G. Sprawy codzienne
H. Sprawy obywatelskie